PRIVACYBELEID

Privacybeleid OF-US Assen
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 februari 2022.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. OF-US respecteert uw privacy en die van al haar gebruikers en zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van OF-US gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. OF-US houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy. Dit privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten die OF-US levert en zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

OF-US 

OF-US Assen, gevestigd en kantoorhoudende te 7511 JE Enschede, aan de Piet Heinstraat 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60799897.

Wij verzamelen, gebruiken en verwerken informatie 

OF-US vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de informatie die wij over u hebben voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven, waaronder: 

 • Voor zover nodig voor het leveren van de diensten en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de algemene voorwaarden;
 • Waar u hebt ingestemd met de verwerking, die u te allen tijde kunt herroepen;
 • Wanneer dit nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel van de rechter, of om rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen;
 • Waar u de informatie openbaar hebt gemaakt;
 • Indien nodig in het algemeen belang.

Wij verwerken uw gegevens ter bevordering van onze legitieme belangen, waaronder: 

 • Het leveren en verbeteren van de diensten. Wij doen dit omdat het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven inzake het verstrekken en ontwikkelen van innovatieve diensten en op maat gemaakte aanbiedingen aan onze gebruikers op een duurzame basis; en
 • De diensten veilig en beveiligd te houden. Dit doen wij omdat het noodzakelijk is om de legitieme belangen van OF-US en haar gebruikers te behartigen bij het waarborgen van de veiligheid van de diensten, en om bescherming te bieden tegen fraude, spam en misbruik, enz.

Welke gegevens verzameld en verwerkt OF-US? 

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • BTW nummer

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OF-US of die van een derde partij.

Automatisch gegenereerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan OF-US in verband met de diensten van OF-US, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

OF-US kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van OF-US en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

Zo kan OF-US derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) OF-US. Deze derde partijen zijn:

 • Basecone
 • Deskbookers
 • Felixx
 • Google Drive
 • Google Analytics
 • Microsoft Office 365
 • Local Desk
 • Twinfield
 • Wazda IT

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van OF-US zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan OF-US uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van OF-US verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. OF-US heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy beleid van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door OF-US worden verwerkt. OF-US accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OF-US of die van een derde partij.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

OF-US heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wanneer u meer informatie wil over hoe OF-US deze beveiliging inricht, kunt u een mail sturen naar info@of-us.nl.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij OF-US over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@of-us.nl. OF-US zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij OF-US op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat OF-US uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. OF-US zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien OF-US uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@of-us.nl.

Informatie over het privacy beleid

OF-US behoudt zich het recht voor deze privacy beleid te wijzigen of aan te passen. OF-US raadt u aan om deze privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen. Indien u vragen heeft over dit privacy beleid, stuur dan een e-mail naar info@of-us.nl.

Disclaimer

Hoewel OF-US zich blijft inzetten om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan de veiligheid van gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden, en kan OF-US de veiligheid van informatie die u naar OF-US verstuurt niet waarborgen of garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico.

Cookies

Via de website https://of-us-enschede.nl kan OF-US gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

In dit cookie beleid, als onderdeel van het privacy beleid, van OF-US wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon. In dit cookie beleid wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit cookie beleid aandachtig door te nemen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen OF-US om de website naar behoren te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste onlineservices, gebruikt de website van OF-US voor verschillende doeleinden first-party cookies en third-party cookies. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. De cookies van derden die op de website van OF-US worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruiker te bieden. ervaring en help uw toekomstige interacties met de website van OF-US te versnellen.  

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentieel
Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen.   

Statistieken
Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, etc. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.   

Marketing
Onze website geeft advertenties weer. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we aan u laten zien te personaliseren, zodat ze voor u betekenisvol zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook door de externe advertentieproviders worden gebruikt om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen.   

Functioneel
Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website ondersteunen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.   

Voorkeuren 
Deze cookies helpen ons uw instellingen en browsevoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.  

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken. Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar wikipedia.orgwww.allaboutcookies.org. voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies.

Google Analytics
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt OF-US gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan OF-US verstrekt. OF-US verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt.  Aan de hand van die gegevens kan OF-US zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Google Adwords
OF-US gebruikt Google Adwords voor twee doeleinden. Enerzijds bepaalt OF-US met Google Adwords het aantal conversies. Zo kan OF-US bijhouden hoeveel websitebezoekers naar aanleiding van een door OF-US geplaatste advertentie een aanvraag doen op de website. Deze gegevens zijn erg waardevol voor OF-US; op deze manier kan OF-US meten hoe succesvol haar marketingcampagnes zijn.

Anderzijds maakt Google Adwords het mogelijk om advertenties af te stemmen op uw eerder kenbaar gemaakte interesses. Deze interesses zijn gebaseerd op de specifieke pagina’s die u heeft bezocht op de website. Deze pagina’s worden opgeslagen in een re-marketing-cookie. Op basis van deze cookie kunt u een advertentie van OF-US tegenkomen op de website van derde partijen die wij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

Toestemming
Indien u heeft ingestemd met cookies, wordt uw toestemming ook opgeslagen in een cookie op uw Randapparatuur zodat er niet elke keer opnieuw toestemming nodig is.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid dan kun u een e-mail sturen naar: info@of-us.nl.

Dit privacy beleid is een onderdeel van de algemene voorwaarden